آخرین مطالب و قوانین

مطالب تصادفی از سایت

نحوه انعقاد و تهیه قرادادهاي توام با خريد كالا ( EP وPC )

دانلودموافقتنامه، پيوستها، شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمان‌هاي تامين كالا و تجهيزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، براي كارهاي صنعتي   دانلود موافقتنامه‌، پيوستها، شرايط عمومي‌ و شرايط خصوصي‌ پيمانهاي‌ مهندسي‌، تأمين‌ كالا و تجهيزات‌‌ بصورت‌ توأم‌ (EP) براي‌ كارها... ادامه متن

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran