آخرین مطالب و قوانین

دسته‌بندی نشده


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/moamela1/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۵۵۴

Pupolar

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

شماره۶۷۴۹۰                                                        ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون برگزاری مناقصات که درجلسه علنی روز سه‎ش... ادامه متن

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات (آيين نامه مناقصه محدود)

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات (آيين نامه مناقصه محدود)

شماره۸۴۲۱۷/ت۳۳۷۷۲هـ ۱۳۸۵/۷/۱۶ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۵/۷... ادامه متن


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/moamela1/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۵۵۴


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/moamela1/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۵۵۴


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/moamela1/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۵۵۴


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/moamela1/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۵۵۴


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home1/moamela1/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۵۵۴

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran