آخرین مطالب و قوانین

Pupolar

قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

شماره۶۷۴۹۰                                                        ۲۶/۱۱/۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون برگزاری مناقصات که درجلسه علنی روز سه‎ش... ادامه متن

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات  - آيين نامه مناقصه محدود

آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات – آيين نامه مناقصه محدود

شماره۸۴۲۱۷/ت۳۳۷۷۲هـ ۱۳۸۵/۷/۱۶ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۵/۷... ادامه متن

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran