آخرین مطالب و قوانین

Random Articles

مطالب در نگاه تصویر

 • شرایط عمومی پیمان ( عمرانی ) / اصلاحیه 98
 • دستورالعمل جبران افزایش قیمت ارز-98
 • برگزاري كلاس و دوره هاي آموزش حضوري
 • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران98
 • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت -98
 • حد نصاب معاملات سال 1398
 • دانلود آخرین نگارش اپليكيشن قانون معاملات( رايگان )
 • خلاصه ای از رزومه و سوابق صرفاً آموزشی مدرس
 • سمینارهای طلایی !
 • برخی سرفصلهای آموزشی ( دوره ها و سمینارهای برگزار شده )
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها
 • ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2
 • چاپ دوم کتاب نویسنده !
 • آخرین اخبار و بروزرسانیهای سایت معاملات !
 • مشاوره در خصوص معاملات ، قراردهاي داخلي ، خارجي وپرونده هاي حقوقي
 • خدمات مديريت طرح ( MC ) - عامل چهارم
 • فهرست بهای نفت و گاز
 • قوانین سازمان بازرسی کل کشور

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran