آخرین مطالب و قوانین

Random Articles

مطالب در نگاه تصویر

 • شرایط عمومی پیمان ( عمرانی ) / اصلاحیه 98
 • دستورالعمل جبران افزایش قیمت ارز-98
 • برگزاري كلاس و دوره هاي آموزش حضوري
 • دانلود آخرین نگارش اپليكيشن قانون معاملات( رايگان )
 • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران98
 • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت -98
 • حد نصاب معاملات سال 1398
 • جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل - 98
 • خلاصه ای از رزومه و سوابق صرفاً آموزشی مدرس
 • قانون تامین اجتماعی
 • سمینارهای طلایی !
 • تصاویر برخی دوره های آموزشی برگزار شده
 • برخی سرفصلهای آموزشی ( دوره ها و سمینارهای برگزار شده )
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها-98
 • ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎي ﮐﺸﻮر
 • چاپ دوم کتاب نویسنده !
 • آخرین اخبار و بروزرسانیهای سایت معاملات !

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran