برگزاري كلاس و دوره هاي آموزش حضوري

ليست و عناوين دوره هاي آموزشي سرفصلها و مطالب طرح شده در کلاس بر اساس تجربه های عملی و واقعی انتخاب گردیده اند و به هیچ وجه کلاسها به صورت تئوریک یا دانشگاهی تدریس نمی شوند  . قطعاً کسانیکه متولی برگزاری معاملات ، تدوین قراردادها و یا حتی نظارت نبوده اند نخواهند توانست تجربه ای … ادامه خواندن برگزاري كلاس و دوره هاي آموزش حضوري