آخرین مطالب

صفحه اصلی انجمن ها مناقصات نحوه برگزاري مناقصه و قانون مناقصات پاسخ به: نحوه برگزاري مناقصه و قانون مناقصات


alipour.sadegh
مشارکت کننده
alipour.sadegh

با سلام خدمت آقاي بهادران
يه بازگشايي مالي در خصوص مناقصه يك مرحله اي با مشخصات ذيل صورت گرفته است: (مبالغ تقريبي است)
1- برآورد هشتصد ميليون تومان 2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 40 ميليون تومان 3- كمترين قيمت 640ميليون تومان (حدود20%-) و قيمت بعد 820 ميليون تومان (حدود 2.5%+ و اختلاف شركت اول و دوم بيش از ضمانتنامه است)
حال سوال اينجاست، آيا با توجه به اينكه قيمت پايينتر، خيلي پرته و قابليت اجرايي نداره و در كميته فني بازرگاني احتمالا رد خواهد شد، آيا مناقصه بعلت نداشتن قيمت بعد (بعلت اختلاف بيش از مبلغ ضمانتنامه) تجديد خواهد شد؟ يا بايد قيمت بعد براي بررسي مالي و شايد برنده شدن معرفي گردد.
البته نظر خود من بر اين است كه شركت بعد بايد معرفي گردد و تجديد مناقصه كار صحيحي نيست.
با تشكر

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran