آخرین مطالب

صفحه اصلی انجمن ها مناقصات نحوه برگزاري مناقصه و قانون مناقصات پاسخ به: نحوه برگزاري مناقصه و قانون مناقصات


admin
مدیرکل
admin

با سلام و احترام خدمت دوست عزيز جناب عالي پور
بنا بر مفاد بند الف ماده 20 قانون برگزاري مناقصات همچنين تعريف مناقصه مندرج در ماده 2 همين قانون مناسبترين قيمت به عنوان برنده انتخاب مي شود لذا در صورتيكه كميته فني و بازرگاني نفر دوم را به عنوان مناسبترين تشخيص دهد نيازي به تجديد مناقصه نيست . ليكن نكته اي كه در اين ميان معمولاً مغفول مي ماند نحوه مستند سازي كميته فني بازرگاني به روش مقايسه اي است .
البته به ياد داشته باشيم كه كميته فني بازرگاني كليه قيمتهاي پيشنهادي را با ترتيب كمترين قيمت بررسي مي كند .
بنا بر تبصره ذيل ماده 10 آيين نامه نظام مستند سازي مي بايست توجيه پذيري قيمت و يا امكان انجام كار و حتي قيمت متعارف مستند سازي شود كه اين مهم جز با مقايسه قيمت پيشنهادي و برآورد اوليه ميسر نيست .
با تشكر

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran