آخرین مطالب

صفحه اصلی انجمن ها مناقصات نحوه برگزاري مناقصه و قانون مناقصات پاسخ به: نحوه برگزاري مناقصه و قانون مناقصات


admin
مدیرکل
admin

با سلام و احترام
معاملات متوسط نیازی به سخت گیریهای اینگونه ندارند و بنا بر مفاد بندب ماده ی ۱۱ قانون استعلامات می تواند کمتر از از ۳ فقره هم باشد و به تعداد ممکن اکتفا می شود . لیکن در صورت لزوم ترک تشریفات هم عملی هست ولی منطقی نیست . چراکه اخذ استعلام بسیار راحت تر از انجام ترک تشریفات می باشد .
در خصوص شهرداریها هم باید عرض کنم بر اساس بودجه ی استانی مطابق با ماده ۲۸ قانون عمل میشود لیکن در خصوص منابع داخلی مطتبق با آیین نامه ی شهرداریها .
با تشکر

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran