آخرین مطالب

Multimedia

آخرین مطالب

خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در موضوعات فنی ، حقوقی و قراردادي

خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در موضوعات فنی ، حقوقی و قراردادي

سایت معاملات به پشتوانه رزومه بسیار قوی مدرس و مشاور ویژه این  سایت،اقدام به انجام خدمات مشاوره حقیقی مطابق با اختیارات ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات م... بیشتر بخوانید

مطالب در نگاه تصویر

فوري / دستورالعمل جبران افزایش قیمت ارز 99( نوبت سوم )
  • خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در موضوعات فنی ، حقوقی و قراردادي
  • جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری / اصلاحيه 99
  • دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در صنعت نفت/99
  • بخشنامه ها و ضوابط قراردادهاي EPC
  • تصاویر برخی سمينارها و دوره های آموزشی برگزار شده در سراسر كشور !
  • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران 99
  • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 99
  • حد نصاب معاملات سال 1399
  • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1399

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran