آخرین مطالب و قوانین

Multimedia

آخرین مطالب

قانون تامین اجتماعی

قانون تامین اجتماعی

۳/۴/۱۳۵۴ متن قانون تامین اجتماعی فصل اول : تعاريف و كليات ماده ۱- بمنظور اجراء و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ و متناسب ب... ادامه متن

مطالب در نگاه تصویر

خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران فنی و حقوقی
  • سمینارهای آموزشی سایت معاملات!
  • دستورالعمل جبران افزایش قیمت ارز 98
  • برگزاري كلاس و دوره هاي آموزش حضوري
  • دانلود آخرین نگارش اپليكيشن قانون معاملات( رايگان )
  • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران 98
  • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 98
  • قراردادهای بالادستی نفت و گاز IPC
  • ضریبهای منطقه ای امور پیمانکاری
  • دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran