آخرین مطالب

Random Articles

تصاویر اخبار

 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1400 ( آخرين اصلاحيه )
 • فوری : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع كرونا (كوويد 19)
 • همه چيز در مورد قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي(PPP)
 • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 1400
 • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران 1400
 • حد نصاب معاملات سال 1400 ( اصلاحيه )
 • مصوبه مربوط به اصلاح نحوه برگزاری مناقصات محدود 1400
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل و حداقل حقوق سالیانه - جدید
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 1400
 • خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در موضوعات فنی ، حقوقی و قراردادي
 • دستورالعمل جبران افزایش قیمت ارز 99 ( نوبت سوم )
 • جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری / اصلاحيه 1400
 • دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در صنعت نفت/99
 • بخشنامه ها و ضوابط قراردادهاي EPC
 • تصاویر برخی سمينارها و كارگاه هاي آموزشی برگزار شده در سراسر كشور !
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1399
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 99
 • سمینارهای آموزشی سایت معاملات!

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran