آخرین مطالب

Random Articles

تصاویر اخبار

 • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 1401
 • حد نصاب معاملات سال 1401
 • بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیري از تبانی در ارجاع کار ( مهم )
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 1401
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1401 ( آخرين اصلاحيه )
 • فهرست بهای نفت و گاز
 • برون سپاری پیمان های نگهداری، تعمیرات (M) در صنعت نفت ایران
 • انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع 1401
 • آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و اصلاحيه های آن ( 1400 )
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1400 ( آخرين اصلاحيه )
 • فوری : دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از شيوع كرونا (كوويد 19)
 • صفحه اختصاصی آموزش مناقصه و مزایده ( معاملات دولتی و خصوصی )
 • همه چيز در مورد قراردادهاي مشاركت عمومي خصوصي(PPP)
 • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران 1400
 • مصوبه مربوط به اصلاح نحوه برگزاری مناقصات محدود 1400
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل و حداقل حقوق سالیانه - جدید
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 1400
 • دستورالعمل و راهنماي تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در صنعت نفت/99

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran