آخرین مطالب

دسته‌بندی نشده

Random Articles

مطالب در نگاه تصویر

 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 1400
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1400
 • خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در موضوعات فنی ، حقوقی و قراردادي
 • دستورالعمل جبران افزایش قیمت ارز 99 ( نوبت سوم )
 • جداول عناوین و گروه شغلی شرکت های پیمانکاری / اصلاحيه 1400
 • دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی در صنعت نفت/99
 • بخشنامه ها و ضوابط قراردادهاي EPC
 • تصاویر برخی سمينارها و كارگاه هاي آموزشی برگزار شده در سراسر كشور !
 • دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران 99
 • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 99
 • حد نصاب معاملات سال 1399
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1399
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 99
 • سمینارهای آموزشی سایت معاملات!
 • برگزاري كلاس و دوره هاي آموزش حضوري
 • دانلود آخرین نگارش اپليكيشن قانون معاملات( رايگان )
 • قراردادهای بالادستی نفت و گاز IPC
 • ضریبهای منطقه ای امور پیمانکاری

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran