آخرین مطالب

Random Articles

تصاویر اخبار

 • آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي ( 1402)
 • حد نصاب معاملات سال 1402
 • نحوه انعقاد و تهیه قرادادهاي توام با خريد كالا ( EP وPC )
 • بخشنامه ها و ضوابط قراردادهاي EPC ( آخرين نگارش )
 • دستورالعمل تعیین حق الزحمه ی خدمات نظارت 1402
 • آخرين آيين نامه خريد خدمات مشاوره ( 1402 )
 • خدمات مشاوره به پیمانکاران ، کارفرمایان و مشاوران در موضوعات فنی ، حقوقی و قراردادي
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1402
 • جداول مزد طبقه بندي مشاغل 1402
 • خلاصه ای از رزومه و سوابق مشاور و مدرس
 • موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 1401
 • بخشنامه مدیریت تعارض منافع و جلوگیري از تبانی در ارجاع کار ( مهم )
 • جدول مزد طبقه بندی مشاغل 1401
 • فهرست بهاء واحد پایه کلیه رشته ها 1401 ( آخرين اصلاحيه )
 • فهرست بهای نفت و گاز
 • برون سپاری پیمان های نگهداری، تعمیرات (M) در صنعت نفت ایران
 • انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع 1401
 • آيين‌نامه اجرايي بند ج ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و اصلاحيه های آن ( 1400 )

Copyrights: 1395/ BY :Dr.Reza Bahadoran