دی ۲۸, ۱۳۹۸
آخرین مطالب و قوانین

مطالب تصادفی از سایت

آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات ، بند ( د) ماده 23

شماره۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰هـ ۱۳۸۵/۹/۵ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسـه مـورخ ۱/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهـاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استنا... ادامه متن

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran

English English French French German German Persian Persian