آخرین مطالب

مطالب تصادفی از سایت

اینکوترمز/روش های بین المللی حمل محموله

اینکوترمز مجموعه ای از قواعد بین المللی است که تفسیری آسان ازقوانین بین المللی را درخصوص شرایط خریدخارجی ارائه می نماید. عصر بانک؛ هدف از اینکوترمز ارائه مجموعه‌ ای از مقررات بین المللی برای تفسیر متداولترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. و بدین ترتیب از چندگ... بیشتر بخوانید

Copyrights: 1395/ BY : Eng.Reza Bahadoran