آخرین مطالب

خدمات قراردادي (پكيج نقره اي)

خدمات پکیج نقره اي

به جهت تسهيل در امور قراردادي و كاهش هزينه هاي مربوطه اين خدمات به صورت غير حضوري برگزار مي گردد .

شرح خدمات :

در اين پكيج خدمات مشاوره طي۱۲ ساعت در هفته برگزار مي گردد. در صورت نياز كارفرما ( دستگاه هاي اجرايي ، شركتهاي دولتي يا خصوصي) اين خدمات مي تواند همزمان با برگزاري جلسات مناقصه و مزايده صورت پذيرد .

لازم به ذكر است طي قرارداد منعقده تلفن مشاور در اختيار دستگاه قرار مي گيرد و در ساعات تعيين شده جوابگوي سوالات و يا مشكلات حادث شده خواهد بود .

علاوه بر خدمات فوق كارفرما مي تواند متن قرارداد خود را شامل ( متن توافقنامه ،شرح پيمان ،شرايط عمومي و خصوصي ، جدول جرايم و …) را به جهت بازبيني ، تصحيح و درج موارد لازم براي مشاور ارسال نموده و حداكثر يك هفته بعد متن نهايي پيمان را تحويل بگيرد.

موارد موضوعي مي تواند به شرح ذيل باشد :

۱- هرگونه سوال در خصوص نحوه انعقاد قراردها و متون حقوقي آن

۲- نحوه تهيه برآورد پيمانهاي خدماتي و عمراني و الزامات مربوطه

۳- اشكالات حادث شده در روند برگزاري مناقصه يا مزايده

۴- نحوه اخذ استعلامات و نكات بسيار مهم آن

۵- نحوه انقاد قراردادهاي مشاوره ، mc و يا خدمات نظارت كارگاهي

۶- نحوه انعقاد قرارداد با مشاوران حقيقي

۷- نحوه تعيين آيتمهاي ارزيابي كيفي و فني

و …..

هزينه خدمات :

حداكثر به اندازه سقف  مبلغ معاملات كوچك كه حسب توافق و بنا بر گردش مالي و تعداد مناقصات دستگاه اجرايي تعيين مي گردد.

مدت اجراي خدمات :

يكسال شمسي از تاريخ انعقاد قرارداد

اميد آنكه اين خدمات موجبات صحت و سلامت معاملات برگزار شده و مصونيت از طرح هرگونه دعوي پيمانكاران در مراجع قضايي و اداري گردد.

با تشكر

رضا بهادران

Copyrights: 1395/ BY :Dr.Reza Bahadoran